Sau khi đã hoàn thành các bước chính để việc lên kế hoạch, chiến lược được phác thảo cụ thể nhất thì tiếp theo, bạn cần đến các marketing và design agency thực hiện việc triển khai các kế hoạch, chiến lược này.

Tại sao lại cần đến các marketing và agency để triển khai kế hoạch, chiến lược?

Đương nhiên bạn vẫn có thể triển khai các kế hoạch, chiến lược mà bạn vạch ra nếu như bạn nắm rõ các bước và nếu như bạn muốn thử khả năng của mình. Tuy nhiên, việc bạn tự mình làm quá nhiều thứ sẽ khiến bạn có thể xao nhãng hoặc không thành công ở một bước nào đó trong khâu tiếp thị vì các lý do sau .

Lý do đầu tiên là luật chơi. Mỗi một môn thể thao đều có luật lệ riêng. Và các sân chơi đến từ việc tiếp thị online qua website hoặc các trang mạng xã hội cũng thế. Nó có những quy tắc và luật lệ riêng cho việc tiếp thị mà bạn phải mất khá nhiều thời gian, công sức hoặc cả tiền bạc để thử nghiệm trong khi chi phí để thuê các agency, là những đội ngũ nắm rõ nhất về luật chơi thì lại thấp hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Lý do thứ hai là bước đánh giá, cải thiện chiến lược. Vì lý do thứ nhất nên việc đánh giá sau khi thử nghiệm việc triển khai cần sự linh hoạt, phân tích sắc bén nhất. Các agency là sự lựa chọn để giúp bạn, thay mặt bạn làm việc này hiệu quả hơn rất nhiều. Vì các agency luôn nắm bắt chắc chắn nhất các vấn đề xu hướng, các chuẩn trong khâu thiết kế hình ảnh và nội dung nên việc cải thiện các chiến lược sẽ hợp lý hơn rất nhiều.