Như chúng ta đã biết. Cụm từ agency dần trở nên phổ biến và được coi như một thuật ngữ thể hiện một cách riêng biệt và chuyên dụng cho lĩnh vực quảng cáo đa truyền thông hay còn được biết đến với tên gọi đầy đủ hơn là design và marketing agency.

Các agency thực hiện giai đoạn nào trong 4P?

Trong một chuỗi các giai đoạn trong khâu thương mại gồm: sản xuất sản phẩm (Product), định giá hình giá cả (Price), định hình nơi bán trong một thị phần (Place) và tiếp thị, quảng bá sản phẩm (Promotion) thì các agency sẽ chịu trách nhiệm phát triển ở khâu P cuối cùng là tiếp thị quảng bá sản phẩm. Đây cũng là bước được coi là quan trọng nhất vì khách hàng có biết đến sản phẩm hay không là tuỳ thuộc vào mức độ thấu hiểu thị thường và phương thức tiếp thị của các agency đến với khách hàng.

Các agency có trách nhiệm lên chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm theo từng giai đoạn phát triển của sản phẩm theo nhu cầu của một đơn vị, tổ chức, công ty khi cần nhờ đến các agency đó. Trong mỗi chiến lược, các agency phải đánh giá và cung cấp lượng khách hàng cũng như có thể đánh giá và dự đoán các hợp đồng có giá trị thực tế mang về cho các đơn vị, tổ chức hoặc công ty mà thuê các agency đó một cách cụ thể để đảm bảo tỷ lệ tương tác và mang lại doanh thu từ khách hàng trên số kinh phí mà các đơn vị, tổ chức hoặc công ty đó phải bỏ ra để quảng bá và tiếp thị sản phẩm của mình đến tay khách hàng.